Stockholm Uppsala Pharmacometrics (SUP) idag hos Apotekarsocieteten

Idag välkomnar vi Stockholm Uppsala Pharmacometrics (SUP) till Wallingatan som här kommer att ha sitt årliga möte.  Tema för dagens möte är onkologi och  kommer att behandla frågor som modelleringsteknik, testdesign, hälsoekonomi mm.

Stockholm Uppsala Pharmacometrics är en mötesplats för alla som är intresserade av tillämpad och teoretisk farmakometri. Värd för dagens möte, som är det sjätte i ordningen, är Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, en av Apotekarsocietetens sektioner.

Om du vill veta mer kontakta Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se