Stipendium för apoteksforskning

Apotekarsocieteten utlyser ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Detta kan göras inom områden som:

  • Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
  • Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/resultat)
  • Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
  • Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Sista ansökningsdag 20 augusti, läs mer