Farmaceutisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond utlyser stipendium för följande ändamål: Att främja farmacihistorisk forskning och utbildning, biblioteks- och museiverksamhet.

Nästa ansökan öppnar våren 2024.

Ansökan görs på nedanstående blankett och skickas till annika.lundvall@apotekarsocieten.se

Ladda ner ansökningsformulär (pdf)