Läkemedelskemiska priset

Det läkemedelskemiska priset utdelas av Sektionen för läkemedelskemi till person som gjort betydelsefulla insatser inom det läkemedelskemiska området.

Tidigare pristagare:
1993 – Lennart Florvall, Astra AB
1994 – Hubert Agback, Pharmacia AB
1996 – Arne Thalén, Astra Draco AB
1997 – Peder Berntson, Astra Hässle AB
1998 – Rune Sandberg, Astra Pain Control AB
1999 – Arne Brändström, Astra Hässle AB
2000 – Leif-Åke Svensson, AstraZeneca, Lund
2001 – Nils-Gunnar Johansson, Medivir
2002 – Åke Jönsson, Kabi Vitrum
2004 – Bahram Resul och Johan Stjernschantz, Uppsala Universitet
2006 – Per Lindberg, AstraZeneca, Mölndal
2008 – Bengt Danielsson (postumt), Uno Svensson, Uppsala universitet och Alf Claesson, AstraZeneca
2010 – Jan Trofast, AstraZeneca, Lund
2012 – Ulf Larsson, AstraZeneca, Södertälje
2015 –  Bertil Samuelsson, Medivir AB
2017 – Arvid Carlsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
2019 – Kristina Luthman, Göteborgs universitet

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se