Gunnar Källrots stipendium

Gunnar Källrots stipendiefond inrättades 1971 av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning för att minna om Källrots ”betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseförening”.

Källrot spelade en avgörande roll i brytningstiden då apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel omdanades till en modern rationell industriliknande produktion. Han kom därigenom att aktivt påverka utvecklingen av Sveriges ställning som en av de ledande industrinationerna inom farmacevtisk utveckling och produktion.

Stipdendiet utdelas ca vart fjärde år.

Tidigare pristagare

2012 Christer Nyström För hans förmåga att utifrån egna vetenskapliga rön i sann entreprenörsanda utveckla och tillämpa nya läkemedelsformuleringar av kända läkemedelssubstanser.
2008 Ingvar Sjöholm För pionjärarbete inom formulering och
administrering av bioteknologiska hjälpmedel.
2004 John Sjögren För banbrytaden insatser inom tablettteknologi.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 723 50 42