GaBi-priset

GaBi-priset– Pris för bästa doktorsavhandling 2014-2016

För att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige, instiftade Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci, Apotekarsocieteten, år 2012 GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med företag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren.

Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté. Vid bedömning av avhandlingarna beaktas speciellt följande synpunkter:

  1. Projektidé
  2. Självständighet
  3. Originalitet (nytänkande)
  4. Komplexitet praktiskt och intellektuellt
  5. Metodologi
  6. Satta resultat i förhållande till uppnådda mål
  7. Visad praktisk tillämplighet
  8. Potentiell betydelse/användning i framtiden
  9. Samarbete över vetenskapliga gränser samt med extern industri och akademi inom samma område
  10. Sammanfattningens generella kvalitet och tillgänglighet

Alla som lagt fram avhandlingar inom läkemedelsformulering eller biofarmaci alternativt som avhandlar principer/metoder med applikation inom området under perioden 11 juni 2014-10 juni 2016 samt är medlemmar i Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci är kvalificerade att tävla om priset. Priset delas i år ut under Läkemedelskongressen i Stockholm den 8-9 november.

Välkommen med din avhandling senast den 20 juni 2016!

Ansökan ska innehålla motivering av handledare till varför avhandlingen skall tilldelas priset (max 1 A4), kort förtydligande från doktoranden om arbetsinsats i avhandlingsarbetet, till exempel om samarbeten förekommit, samt fem exemplar av den kompletta avhandlingen.

Materialet skickas till: Anna Sundin, Apotekarsocieteten, Box 1136, 111 81 Stockholm, anna.sundin@apotekarsocieteten.se.

För ytterligare information kontakta Jonas Berggren: jonas.berggren@recipharm.com eller 08-6025387

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
anna.sundin@apotekarsocieteten.se

Dokument

Affisch GaBi 2014-2016

Skriv gärna ut och sätt upp på din arbetsplats!