GaBi-priset

GaBi-priset– Pris för bästa doktorsavhandling

För att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige, instiftade Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci, Apotekarsocieteten, år 2012 GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med företag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren.

Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté. Vid bedömning av avhandlingarna beaktas speciellt följande synpunkter:

  1. Projektidé
  2. Självständighet
  3. Originalitet (nytänkande)
  4. Komplexitet praktiskt och intellektuellt
  5. Metodologi
  6. Satta resultat i förhållande till uppnådda mål
  7. Visad praktisk tillämplighet
  8. Potentiell betydelse/användning i framtiden
  9. Samarbete över vetenskapliga gränser samt med extern industri och akademi inom samma område
  10. Sammanfattningens generella kvalitet och tillgänglighet

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se