GaBi-priset

GaBi-priset– Pris för bästa doktorsavhandling

För att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige, instiftade Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci, Apotekarsocieteten, år 2012 GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med företag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren.

Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté. Vid bedömning av avhandlingarna beaktas speciellt följande synpunkter:

  1. Projektidé
  2. Självständighet
  3. Originalitet (nytänkande)
  4. Komplexitet praktiskt och intellektuellt
  5. Metodologi
  6. Satta resultat i förhållande till uppnådda mål
  7. Visad praktisk tillämplighet
  8. Potentiell betydelse/användning i framtiden
  9. Samarbete över vetenskapliga gränser samt med extern industri och akademi inom samma område
  10. Sammanfattningens generella kvalitet och tillgänglighet

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se