Bästa patientinformation

Apotekarsocieteten delar ut priset för Bästa patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

Vilka bidrag kan tävla?
Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:
• Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
• Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
• Kunskapsbyggande
• Uppdatering över tid
• Effekt och resultat
• Design och innehåll
• Helhetsintryck

Hur och när skickas ett bidrag in?

Information presenteras när det är dags för nominering.

Hur ska ett bidrag presenteras?
Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?
Den 15 oktober presenteras de nominerade bidragen och därefter presenteras vinnaren på Apotekarsocietetens hemsida. Vinnare och nominerade bidrag kommer att intervjuas och sändas i Läkemedelspodden.

Priset kommer i år att delas ut på plats som bestäms senare.

Vad består vinsten av?
Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten samt ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse 2021 års vinnare.

Juryn som kommer bedöma de inskickade bidragen består av;
• Joakim Söderberg, Health Solutions AB
• Mikael Hoffmann, VD NEPI
• Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Sveriges Läkarförbund
• Anne Carlsson, patientrepresentant, styrelseledamot för Sektionen för läkemedelsinformation
• Ulrika Linde, studeranderepresentant Apotekarprogrammet. Styrelseledamot SNAPS
• Monika Funkenberg, ALK Nordic, årets hedersjurymedlem och representant från förra årets vinnare

För mer information om priset, kontakta:
Kia Rönngard Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: kia@roccia.se
0708 87 75 50

För mer information om Apotekarsocieteten:
Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se
0768 55 96 48

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation – en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Bästa bipacksedlar 2006-

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2011. Ingen utdelning

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2013.  Sativex, Almirall

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

2018. Apoteket AB och MSD för projektet ”Hälsoaktiv”

2020. Biogenidec för togetherinsma.se

Kontakt

Annika Lundvall
Samordnare
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 06

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015.