Nominera för Bästa kundinsats på apotek 2019

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek”. Syftet är att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek och inspirera kollegor. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta.

Bedömningskriterierna är:

  • Insatsen ska tydliggöra värdet av farmaceutisk kompetens på öppenvårdsapotek.
  • Visa på förmågan att tänka ”ett steg längre” och leverera en lösning på ett kundproblem som resulterat i en bättre läkemedelsanvändning
  • Kundmötet ska ha ägt rum de senaste 12 månaderna d v s under perioden 1 oktober 2018 – 1 oktober 2019.

Nominering:

Alla som arbetar på öppenvårdsapotek (fysiska eller digitala) och är medlemmar i Apotekarsocieteten kan nomineras. Kandidater som fått priset under de senaste fem åren är inte föremål för bedömning.

Nominering ska göras på formulär nedan och skickas till info@apotekarsocieteten.se  senast den 1 oktober.

Formulär för nominering till Bästa kundinsats på apotek 2019

Juryn som utser de två vinnarna består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Priset kommer i år att delas ut vid Apoteksforum, Kistamässan, Stockholm den 26-27 november 2019.

2018 Sanja Pudar Crnalis, Kronans Apotek (egenvård) & Sandra Yilmaz, Kronans apotek (recept)
2017
Inget pris delades ut
2016
Gustav Ålander, Apoteket AB (egenvård) & Sanja Pudar-Crnalic, Kronans Apotek (recept)
2015 Tone Andersson, Apotek Hjärtat (egenvård) & Emil Andreasson, LloydsApotek (recept)
2014 Johan Olofsson, BroApoteket (egenvård) & Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat (recept)

Kontakt

Frågor och nomineringar skickas till:

info@apotekarsocieteten.se