Bästa patientinformation

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel  som delades ut 2006-2015.

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklar detta till pris för ”Bästa patientinformation”. Avsikten är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling – och uppnå god effekt och säkerhet.

– Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten.

Priset kommer att delas ut första gången på Läkemedelskongressen 2017 och kommer att utses via ett nomineringsförfarande på liknande sätt som för Bästa bipacksedel och kommer att ha som krav att läkemedlet ska finna på marknaden under innevarande år som priset avser. Vinnaren kommer att utses av en jury utsedd av Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten. Bedömningskriterier har fokus på kreativitet, nytänkande, ändamålsenlighet och informationens begriplighet.

Mer information kommer våren 2017.

Bästa bipacksedlar 2006-2015

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2011. Ingen utdelning

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42