Bästa patientinformation

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklar detta till pris för ”Bästa patientinformation”. Avsikten är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling – och uppnå god effekt och säkerhet. Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018.

Apotekarsocieteten delar ut priset för Bästa patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

Priset kommer i år att delas ut den 20 september på Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018 som arrangeras av SKL och äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Priset för Bästa patientinformation 2017 gick till Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”.

Juryn som kommer bedöma de inskickade bidragen består av;

 • Mikael Hoffmann, med.dr., chef för NEPI
 • Stig Nyman, tidigare ordförande i Handikappförbunden och landstingspolitiker
 • Joakim Söderberg, leg. apotekare, grundare Health Solutions AB, styrelseledamot Apotekarsocieteten
 • Representanter från Sektionen för läkemedelsinformation och SKL

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
 • Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
 • Kunskapsbyggande
 • Uppdatering över tid
 • Effekt och resultat
 • Design och innehåll
 • Helhetsintryck

Vilka bidrag kan tävla?

Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Hur och när skickas ett bidrag in?

Bidrag skickas in till frida.wallentin@apotekarsocieteten.se.

Sista dag för att skicka in ett bidrag är 29 augusti.

Hur ska ett bidrag presenteras?

Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?

 • Den 20 september på Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018, Stockholmsmässan Älvsjö.
 • Tre finalister kommer även bjudas till Patientsäkerhetskonferensen den 20 september 2018 för att presentera sitt förslag och priset delas ut till vinnande bidrag.
 • Tre finalister blir intervjuade på lilla scenen i stora utställningshallen. Nyhetsstudio som direktsänder ut på Youtube.
 • Intervjun kommer också att sändas i Läkemedelspodden.
 • Finalisterna får även en plats i posterutställningen.
 • Tävlingen bevakas också av Läkemedelsvärlden.se, en välbesökt nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet.

Vad består vinsten av?

Vinnaren får ett inramat diplom samt presentera sitt vinnande bidrag under Nationella Patientsäkerhetskongressen den 20 september.

Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

För mer information om priset, kontakta:

Kia Rönngard Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: kia@roccia.se
0708 87 75 50

För mer information om APS

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se,
0768 55 96 48

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se,

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Bästa bipacksedlar 2006-2015.

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2011. Ingen utdelning

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2013.  Sativex, Almirall

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

Kontakt

Frida Wallentin
Samordnare
frida.wallentin@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 40

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015.