Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för kurser, konferenser och påbyggnadsutbildningar som börjar efter den 1 juni 2021.

Notera vilka krav som finns för respektive stiftelse så att du fyller i rätt stiftelse i ansökningsformuläret.

Ansökningar inkl ev. bilagor ska skickas in digitalt via länken längst ned på denna sida, senast den 31 mars 2021.

Stipendier för apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse utlyser totalt ca 2.500.000 kronor

Vidareutbildning inom Läkemedels- och patientnära tjänster prioriteras och yrkesverksamma har företräde

OBS! Bifoga intyg på legitimation från Socialstyrelsen och om du är Farmacie Magister, även intyg på examen.

Stipendium för dig som är yrkesverksam och medlem i Apotekarsocieteten, oavsett grundutbildning

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning utlyser
100.000 kronor

Stipendium för medlemmar i Apotekarsocieteten oavsett grundutbildning, i första hand för yrkesverksamma (ej doktorander) och deltagande i kurser, temadagar eller symposier i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi ges företräde.

Stipendier för dig som är farmaceut och arbetar på apotek

Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser totalt ca 100.000 kronor

För anställda på apotek eller organisationer som har direkt koppling till apoteksverksamhet

OBS! Bifoga intyg på legitimation i din ansökan

Stipendier för dig som är farmacevt oavsett arbetsplats

Farmacevternas sjukkassas stiftelse utlyser stipendier om ca 60.000 kronor

Stipendier kan sökas för vidareutbildning inom området läkemedelsanvändning.

OBS! Bifoga intyg på legitimation i din ansökan

Till ansökningsformulär

Viktig information om våra stipendier:

  • Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
  • Om du söker stipendium för flera aktiviteter ska en ansökan göras för varje aktivitet och prioriteras av dig.
  • För inkomstbortfall används ett schablonbelopp på maximalt 50.000:-/ halvår.
  • Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.
  • Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.
  • För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.
  • ­Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska du kontakta Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas ska återbetalas.
  • Det är viktigt att återrapportera användningen av stipendiet och normalt en förutsättning för att få nya stipendier.