Stipendier för fort- och vidareutbildning

Nu kan du söka stipendier för kurser, utbildningar och konferenser som börjar den 1 januari 2022 eller senare.

Observera att Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse delar ut mest pengar, men för att kunna söka stipendium där måste du vara leg. Apotekare/ farm.mag. med receptbehörighet. Du kan söka oavsett var du har din arbetsplats och för olika kompetenshöjande aktiviteter!

Du behöver inte veta vid ansökningstillfället om du blir antagen på en utbildning.

Ansökningar inkl ev. bilagor ska skickas in digitalt genom att klicka på  länken ”Till ansökningsformulär” längre ner på den här sidan.

Observera att du endast bör kryssa i de stiftelser som du är behörig att söka!

Apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats

Du kan söka från:

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse som utlyser totalt ca 3.200.000 kronor för vidareutbildning

OBS! Bifoga intyg på legitimation från Socialstyrelsen och om du är Farmacie Magister, även intyg på examen.

Farmacevt som arbetar på apotek eller verksamhet med direkt anknytning till apoteksverksamhet

Du kan söka:

Apotekarsocietetens understödsstiftelse som utlyser totalt ca 130.000 kronor för vidareutbildning av farmaceuter, verksamma på apotek eller verksamhet med anknytning till apoteksverksamhet

OBS! Bifoga intyg på legitimation i din ansökan

Du som går Farmacevtisk utbildning eller är färdig farmaceut

kan söka från:

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning som utlyser 50.000 kronor för grundutbildning eller vidareutbildning.

OBS! Bifoga antagningsbesked om du söker för ekonomiskt stöd under utbildning och legitimationsbevis om du söker för vidareutbildning

Du som går receptarieutbildningen och har behov av ekonomiskt stöd

kan söka från:

Apotekare Otto Hedströms stiftelse som utlyser 79.000 kronor till mindre bemedlade receptarieelever. Sökande med flera syskon har företräde.

OBS! Bifoga antagningsbesked om du går på utbildningen samt utdrag på inkomst- och förmögenhetsuppgifter.

 

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2021.

Till ansökningsformulär

Viktig information om våra stipendier:

  • Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
  • Om du söker stipendium för flera aktiviteter ska en ansökan göras för varje aktivitet och prioriteras av dig.
  • För inkomstbortfall ges ett schablonbelopp på maximalt 50.000 kr/ halvår för heltidsstudier.
  • Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.
  • För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.
  • Det är viktigt att återrapportera användningen av stipendiet och normalt en förutsättning för att få nya stipendier.
  • För fler frågor om våra stipendier se ”frågor och svar”