Stipendier för deltagande i Läkemedelskongressen 2017

Är du doktorand ska du ansöka här/PhD-students apply for scholarships for Läkemedelskongressen here.

Apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats
Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

OBS! Ansökan till denna stiftelse ska kompletteras med intyg på legitimation från Socialstyrelsen som apotekare alt för farmacie magister legitimation från Socialstyrelsen som receptarie kompletterad med intyg på examen som farmacie magister. Även om du skickat in detta tidigare måste det skickas med igen. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Receptarier med anknytning till apotek
Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stipendium kan sökas för deltagaravgift senast den 31 augusti, ej resa eller logi.  Medlemskap i Apotekarsocieteten ger företräde vid tilldelning av stipendier. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Ännu inte medlem?  Du anmäler dig som medlem här

Beslut om och utbetalning av beviljade stipendier görs löpande. Stipendier för Läkemedelskongressen 2017 kan inte användas för annat ändamål.

Ansökan tas endast emot digitalt på denna länk. Till ansökan

OBS! Anmälan till Läkemedelskongressen ska göras separat.

Här kan du läsa om Läkemedelskongressen 2017

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06