Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för kurser, påbyggnadsutbildningar vid universitet, konferenser, studiebesök/studieresor mm som börjar efter den 1 januari 2018. Eventuella specialkrav se respektive stiftelse.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2017.

 

Stipendier för apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse utlyser totalt  ca 2 000 000 kronor

OBS! Ansökan till denna stiftelse ska kompletteras med intyg på legitimation från Socialstyrelsen som apotekare alt för farmacie magister legitimation från Socialstyrelsen som receptarie kompletterad med intyg på examen som farmacie magister. Även om du skickat in detta tidigare måste det skickas med igen. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för dig som arbetar på apotek

Receptarier/apotekare/farmacie magister med anknytning till apotek
Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser totalt ca 100 000 kronor

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för dig som är farmacevt oavsett arbetsplats

Farmacevternas sjukkassas stiftelse utlyser stipendier om totalt 30 000 kronor
Stipendier kan sökas för vidareutbildning inom området läkemedelsanvändning.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för dig som läser till receptarie eller apotekare

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmacevtisk utbildning utlyser 50 000 kronor
Stipendier kan sökas av dig som läser till receptarie eller apotekare. Företräde till stipendier för grundutbildning skall ges till mindre bemedlad student. Ifylld Bilaga ekonomi nedan ska bifogas ansökan  Ofullständig ansökan behandlas inte.


Apotekare Otto Hedströms stipendier utlyser 44 600 kronor
Stipendier kan sökas av dig som läser till receptarie. Sökande med fler syskon äger företräde. Ifylld Bilaga ekonomi nedan ska bifogas ansökan. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Bilaga ekonomi ska bifogas ansökan till dessa stipendier.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för examensarbete utomlands klicka här

Medlemmar i Apotekarsocieteten som är yrkesverksamma (ej studerande/doktorander/pensionärer) oavsett yrkesutbildning

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning utlyser 50 000 kronor

För dig som är medlem i Apotekarsocieteten. Du som är icke farmacevt har företräde.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2017. Till ansökningsformulär

Om du söker stipendium för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2018 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskap inkl betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdagen. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte använts inom ett år återgår till stipendiestiftelsen.

En stipendieredogörelse i form av kursintyg eller liknande ska insändas snarast efter stipendiet har använts.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06