Bidrag till behövande

Apotekarsocieteten har ett antal stiftelser vars ändamål är att ge bidrag till farmacevter och/eller efterlevande till farmacevter, se vidare nedan.

Under hösten 2018 kan bidrag sökas från följande stiftelser:

Apotekarsocietetens understödsstiftelse
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse
Stiftelsens ändamål är att ge understöd till änkor/änklingar eller barn efter avliden apotekare.

Farmacevternas sjukkassas stiftelse
Ändamålet är att bedriva hjälpverksamhet bland farmacevter eller till änka/änkling eller omyndiga barn till farmacevt, vilka till följd av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning blivit i behov av underhåll eller bidrag.

Ansökan för detta ändamål görs genom att skriva ut och fylla i nedanstående blankett och skicka  senast den 31 oktober 2018 till

Apotekarsocieteten
Annika Lundvall
Box 1136
111 81 Stockholm

Blankett ansökan understöd

Ansökan som ej är fullständigt ifylld kommer inte att behandlas. Endast personer som uppfyller kraven för resp stiftelse kommer att behandlas.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06