Bidrag till behövande

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär nedan, bifogas med inkomstuppgifter och skickas in postalt till Apotekarsocieteten, Box: 1136, 111 81 Stockholm senast den 31 mars 2021.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse utlyser 2.500.000 kr

Stiftelsens ändamål är att i första hand ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser 100.000 kr

Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer. Inkomstuppgifter ska bifogas ansökan.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse utlyser 60.000 kr

Ändamålet är i första hand att ge hjälp till farmacevter, som på grund av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning är i behov av bidrag. Bidrag kan också lämnas till änka/änkling eller omyndiga barn till farmacevt.

Till ansökningsformulär