Stipendier för sommarforskning 2018

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner.

Stiftelsen utlyser nu ett belopp om max 200 000 kronor för ett antal stipendier  för studerande på grundutbildningsnivå som under 5-7 veckor sommaren 2018 vill arbeta med projekt på akademisk institution eller företag. Stipendierna är avsedda för personer på grundutbildningsnivå som ännu ej avslutat sin masterutbildning.

De utlysta stipendierna är på 2500 kronor/vecka och i en tidsperiod om 5-7 veckor. Stipendier är skattefria. I ansökan ska totalt belopp och tidsperiod anges. Beslut om tilldelade stipendier meddelas första halvan av maj.

Ansökan ska kompletteras med följande:

   • Personligt brev från den sökande om max 1 A4-sida med motivering
   • Kort projektbeskrivning om max en A4-sida från handledare/projektansvarig i vilken det framgår att institutionen/företaget står för nödvändiga resurser för projektets genomförande
   • I projektbeskrivningen ska framgå hur den forskning som ska göras kopplar till ändamålet för IFs stiftelse dvs forskning inom farmacins ämnesområden
   • Bilagan ska vara underskriven av handledaren och den sökande samt innehålla uppgift om datum för den period som stipendiet söks för

Efter perioden ska en återrapportering om max 1 A4-sida som signeras av både handledare/projektansvarig och stipendiat skickas in digitalt. Detta ska göras oavsett om projektet är avslutat eller inte. Icke återrapporterat stipendium påverkar prioritering vid framtida stipendieansökningar.

Medlemskap i Apotekarsocieteten krävs för behörighet och detta ska vara registrerat och medlemsavgift innevarande år registrerad senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken i formuläret nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 15 april 2018. Till ansökningsformulär. OBS! KRYSSA ENBART I IFs stiftelse inkl Källrotstipendiet i ansökningsformuläret

Om utdelat stipendium inte kan användas för avsett ändamål ska detta återbetalas. Beviljat stipendium för sommarforskning kan inte användas för annat ändamål.

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06