Stipendier till doktorander för deltagande i Läkemedelskongressen 2017

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse
utlyser stipendier för doktoranders deltagande i Läkemedelskongressen 2017. Doktorandens forskning ska ha koppling till läkemedelsområdet. Under Läkedelskongressen kommer det att vara en postersession och doktorander vars abstract godkännes för denna kommer att prioriteras.

Stipendier kan sökas för deltagande samt för dig som kommer utanför Stockholm/Uppsala även för resa och ev övernattning om du väljer att delta i hela Läkemedelskongressen.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti.  Medlemskap i Apotekarsocieteten ger företräde vid tilldelning av stipendier. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Ännu inte medlem?  Du anmäler dig som medlem här

Beslut om och utbetalning av beviljade stipendier görs i mitten av september. Stipendier för Läkemedelskongressen 2017 kan inte användas för annat ändamål.

Ansökan tas endast emot digitalt på denna länk. Till ansökan

OBS! Anmälan till Läkemedelskongressen ska göras separat.

Här kan du läsa om Läkemedelskongressen 2017

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06