Stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner. Stiftelsen utlyser nu nedanstående stipendier med sista ansökningsdag 30 september 2018.

Stipendium för deltagande i doktoranddag 15 november

Stiftelsen utlyser nu resestipendium (resa samt boende) för personer från universitet utanför Stockholm och Uppsala som vill delta i doktoranddagen ”Vad gör du efter disputation – intresserad av karriärer utanför akademin?” Sista ansökningsdag 30 september 2018. Dagen genomförs på engelska. Läs mer och ansök för detta här

Stipendier för examensarbeten utomlands

Stipendier för resebidrag för att möjliggöra examensarbete utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30hp under våren 2019. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från ansvarig institution i Sverige och intyg från mottagande institution.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Belopp för dessa stipendier fastställs av stipendiekommittén.

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden

Ett antal stipendier för ovanstående ändamål för aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2019.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Post doc stipendier

Minst ett post doc stipendium om max 300 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen. I tillägg kan ansökas om extra bidrag om max 30 000 kronor/medföljande som den sökande har helt försörjningsansvar för. Underlag för detta ska biläggas ansökan. Stipendiaten kan efter hemkomsten beredas möjlighet att söka fortsatt stipendium för att bedriva forskning till minst 50% av heltid i upp till ytterligare två år.
Ansökan ska innehålla:

  • forskningsplan inkl personligt brev
  • budget
  • yttrande från moderinstitutionen om forskningsplanens angelägenhetsgrad och den sökandes lämplighet
  • CV inkl publikationslista
  • datum för disputation
  • försäkran om att ej fåt bidrag från annat håll
  • planerad tidsomfattning på post-doc vistelse
  • information om ev medsökande som den sökande har helt försörjningsansvar för

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Ansökningsformulär samt allmän information

Sista ansökningsdag 30 september 2018.

Till ansökningsformulär klicka här
Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.

Om du söker för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2019 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte används inom ett år återgår till stiftelsen.

En återrapportering ska göras snarast efter att stipendiet har använts.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare, PhD
mailto:lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06