Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för olika ändamål som börjar efter den 1 januari 2023.
Ansökningar inklusive ev. bilagor ska skickas in digitalt via länken längst ned på denna sida.
Notera vilka krav som finns för respektive stiftelse så att du fyller i rätt stiftelse i ansökningsformuläret.

Stipendier för apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse utlyser totalt ca 2.000.000 kronor Stipendium kan sökas för all form av vidareutbildning.
OBS! Bifoga intyg på legitimation från Socialstyrelsen och om du är Farmacie Magister, även intyg på examen.

Stipendier för dig som är farmaceut och arbetar på apotek

Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser totalt ca 150.000 kronor Stipendium kan sökas för all form av vidareutbildning.
OBS! Bifoga intyg på legitimation i din ansökan

Stipendium för dig som är apotekspersonal

Hugo Eneroths stiftelse utlyser 20 00 kronor
Stipendium kan sökas för ekonomiska och administrativa utbildningar om max 20 000 kronor.

Stipendium för dig som går receptarielinjen

Otto Hedströms stiftelse utlyser 103 100 kronor
Stipendium kan sökas för studenter med ekonomiska svårigheter. Detta behöver styrkas med utdrag från Skatteverket och/eller ej beviljad CSN. Sökande med flera syskon har företräde.
Bifoga antagningsbesked och i förekommande fall studieresultat från Farmaceutiska fakulteten.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2022.

Viktig information om våra stipendier:

  • Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
  • Om du söker stipendium för flera aktiviteter ska en ansökan göras för varje aktivitet och prioriteras av dig. Du kan skriva prioriteringsordning i motivationsfältet.
  • För inkomstbortfall används ett schablonbelopp på maximalt 50.000:-/ halvår. Utbetalning sker först när intyg om motsvarande tjänstledighet samt antagningsbesked skickats in till oss. Normalt beviljas stipendium för maximalt ett år i taget.
  • Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.
  • För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.
  • Observera att du ska ange kostnader för deltagaravgifter inkl. moms.
  • Om utdelade stipendier inte kan användas för det ändamål du fått det för, ska du kontakta Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas ska återbetalas.
  • Det är viktigt att återrapportera användningen av stipendiet och normalt en förutsättning för att få nya stipendier.

Till ansökningsformulär

Bilaga till ansökan för Otto Hedström