Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för olika ändamål som börjar efter den 1 juni 2023, sista ansökningsdag är den 31 mars.

Fäll ut nedanstående rubriker för att se vilket stipendium du kan söka

Stipendier för apotekare/farmacie magister med expeditionsrätt oavsett arbetsplats

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse
Stipendium kan sökas för all form av vidareutbildning.
Bifoga: Intyg på legitimation från Socialstyrelsen och om du är Farmacie Magister, även intyg på examen.

Stipendier för dig som är farmaceut och arbetar på apotek

Apotekarsocietetens understödsstiftelse
Stipendium kan sökas för all form av vidareutbildning.
Bifoga: Intyg på legitimation i din ansökan

Stipendium för dig som är apotekspersonal

Hugo Eneroths stiftelse
Stipendium kan sökas för ekonomiska och administrativa utbildningar.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Stiftelsens andrahandsändamål är att ge bidrag till vidareutbildning av farmacevter inom området läkemedelsanvändning.

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning

Ändamålet är att främja farmaceutisk grundutbildning samt vidareutbildning inom det farmaceutiska- /läkemedelsområdet. Företräde för stipendium inom grundutbildning ges till mindre bemedlad student (inkomstuppgifter ska bifogas). Stipendium för vidareutbildning ges i första hand till de som avlagt en farmaceutisk examen.

Läs detta innan du söker

  • Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
  • Om du söker stipendium för flera aktiviteter ska en ansökan göras för varje aktivitet och prioriteras av dig. Du kan skriva prioriteringsordning i motivationsfältet.
  • För inkomstbortfall används ett schablonbelopp på maximalt 60.000:-/ halvår. Utbetalning sker först när intyg om motsvarande tjänstledighet samt antagningsbesked skickats in till oss. Normalt beviljas stipendium för maximalt ett år i taget.
  • Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.
  • För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida
  • Om utdelade stipendier inte kan användas för det ändamål du fått det för, ska du kontakta Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas ska återbetalas.
  • Att återrapportera användningen av stipendiet är viktigt och normalt en förutsättning för att få nya stipendier.