Stipendier för farmacihistoria mm

Stipendier för farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet.

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-,musei- och minnesfond utlyser totalt ca 10 000 kronor

Medel kan sökas för aktiviteter som främjar farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet. Aktiviteter som avses kan vara utgivande av farmacihistoriska publikationer, inköp av museiföremål, deltagande i möten med anknytning till stiftelsens ändamål mm.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2019.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt till annika.lundvall@apotekarsocieteten.se.

Ansökningsblankett Apotekarsocietetens biblioteks o museifond

Ansökningar tas endast emot digitalt.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06