Stipendium för deltagande i doktoranddag 15 november

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner. Stiftelsen utlyser nu resestipendium (resa samt boende) för personer från universitet utanför Stockholm och Uppsala som vill delta i doktoranddagen ”Vad gör du efter disputation – intresserad av karriärer utanför akademin?” Sista ansökningsdag 30 september 2018. Dagen genomförs på engelska.

Sökande i senare delen av sin doktorandperiod eller har nyligen disputerat prioriteras (mindre än tre år sedan disputation). Doktorsavhandlingen ska vara inom farmacins vetenskapsområden (läkemedelsområdet). I ansökan ska därför under Motivering fyllas i hur ditt doktorandprojekt/doktorsavhandling knyter an till läkemedelsområdet och stiftelsens ändamål samt beräknad tidpunkt för disputation/datum när du disputerade.

Sista ansökningsdag 30 september.

Till ansökan

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06