Stipendium för deltagande i 2018 Joint Meeting- European DMPK meeting 16-18 oktober

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse inom Apotekarsocieteten utlyser stipendier för i första hand doktoranders deltagande i ovanstående möte. Stipendier kan sökas för deltagaravgift och för personer utanför Göteborg även för resa och logi.  Läs mer om mötet här

Sista ansökningsdag 20 september.

Till ansökan

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06