Bidrag till behövande*

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär nedan, bifogas med inkomstuppgifter (utdrag från Skatteverket) och skickas in postalt till Apotekarsocieteten, Att: understödskommittén, Box: 1136, 111 81 Stockholm senast oss tillhanda den 31 oktober 2022.

* vi använder Skatteverkets definition på ekonomiskt behövande som personer som har en sammantagen inkomst under fyra prisbasbelopp och en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 2022; 49.300 kronor.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse utlyser totalt 2.000.000 kr

Stiftelsens primära ändamål är att ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser totalt 150.000 kr

Stiftelsens primära ändamål är att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer.

Blankett ansökan understöd

Utlysningsperioden är slut för den här gången.