Bidrag till behövande*

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär nedan, bifogas med inkomstuppgifter (utdrag från Skatteverket) och skickas in postalt till Apotekarsocieteten, Att: understödskommittén, Box: 1136, 111 81 Stockholm senast oss tillhanda den 31 mars 2023.

* vi använder Skatteverkets definition på ekonomiskt behövande som personer som har en sammantagen inkomst under fyra prisbasbelopp och en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 2023; 53 500 kronor.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Stiftelsens primära ändamål är att ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens primära ändamål är att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Ändamålet är i första hand att ge hjälp till farmacevter, som på grund av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning är behov av bidrag.

Blankett ansökan understöd

Utlysningsperioden är nu öppen tom 31 mars 2023