Farmacevtisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Stiftelsens ändamål är att främja farmacihistorisk forskning, musei- och biblioteksverksamhet. Stiftelsen får ta emot bidrag och kapital från andra än stiftaren.

Till ansökningsformulär