Dags att nominera till Scheelepriset 2021

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2021 delas det ut för 50:e gången. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 225 000 SEK. I november 2021 anordnas ett symposium inom pristagarens ämnesområde.

Mottagare av Scheelepriset 2021 var professor Emanuelle Charpentier som spelat en avgörande roll i upptäckten av den molekylära mekanismen CRISPR-Cas9.

Läs mer/read more

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare, PhD
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39