The Scheele Award

Mottagare av Scheelepriset 2019 är Professor Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin

Professor Emmanuelle Charpentier

Pressrelease 1 februari med tillkännagivande av 2019 års Scheelepris

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. 2019 års Scheelesymposium arrangeras den 28 november och har titeln  CRISPR-Cas and gene therapy
I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med pristagaren.

Tidigare pristagare

Contact

Lisa Bandholtz
PhD, Scientific Secretary

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Swedish Pharmaceutical Society
Wallingatan 26A,
S-111 81 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 723 50 00
www.apotekarsocieteten.se

Valuable links