The Scheele Award

Professor Craig Crews

Professor Craig Crews.

2021 års Scheelepristagare är professor Craig Crews, kemist och forskare vid Yale University i USA. Craig Crews, som är professor vid institutionerna för kemi respektive farmakologi vid Yale, har under många år bedrivit framstående forskning inom det vetenskapliga fältet kemisk biologi med särskilt fokus på proteinnedbrytning. Bland annat har professor Crews, tillsammans med en kollega, utvecklat tekniken PROTAC (proteolysis targeting chimeras) som innebär en helt ny princip för kontrollerad proteinnedbrytning.

Med hjälp av en ”tvåhövdad” molekyl, där ena änden engagerar cellens proteinnedbrytande process och den andra skräddarsys till att binda till önskat protein, kan även proteiner som är okänsliga för dagens proteinnedbrytande läkemedel brytas ned. PROTAC-tekniken öppnar därmed dörren för utveckling av helt nya läkemedel med potential att utöka dagens behandlingsarsenal.

Scheelepriset består av en medalj och en prissumma på 250 000 kronor. Priset kommer att delas ut under Scheelesymposiet den 11 november i Stockholm och/eller online.

Nomineringskommitténs motivering:
”Professor Craig Crews has been awarded the Scheele prize 2021 for his broad excellence in drug discovery and development, spanning from molecule to patient.

He has combined groundbreaking science with strong entrepreneurship and received wide international recognition for his work on pharmacological modulation of protein turnover. His findings have led to new therapeutic approaches including the development of novel proteasome inhibitors and the PROTAC technology.”

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

Tidigare pristagare

In honor of the world-renowned Swedish chemist and pharmacist Carl Wilhelm Scheele, the Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences has since 1961 bestowed the Scheele Award on prominent scientists in the field of drug research or related disciplines. By tradition the award ceremony is accompanied by a symposium carrying the signature of the prize-winner.

Former laurates

Contact

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
PhD, Scientific Secretary

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Swedish Pharmaceutical Society
Wallingatan 26A,
S-111 81 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 723 50 00
www.apotekarsocieteten.se

Valuable links