The Scheele Award

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

Tidigare pristagare

In honor of the world-renowned Swedish chemist and pharmacist Carl Wilhelm Scheele, the Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences has since 1961 bestowed the Scheele Award on prominent scientists in the field of drug research or related disciplines. By tradition the award ceremony is accompanied by a symposium carrying the signature of the prize-winner.

Former laurates

Contact

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
PhD, Scientific Secretary

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Swedish Pharmaceutical Society
Wallingatan 26A,
S-111 81 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 723 50 00
www.apotekarsocieteten.se

Valuable links