Återrapportering av erhållet stipendium

Så snart den aktivitet du erhållit stipendium för är avslutad ska du skicka in en återrapportering över stipendiets nyttjande.

Återrapportering ska innehålla:

  • Uppgift ur vilken stiftelse stipendium erhållits, ändamålet med stipendiet, stipendiesumman, när stipendiet utdelades (t ex hösten 2009) och när aktiviteten ägde rum
  • Kursintyg eller liknande som visar att stipendiet använts för avsett ändamål
  • En ansökan om nytt stipendium beviljas oftast inte förrän återrapportering skett av tidigare beviljade  stipendier

Återrapporteringen skickar du via mail till Apotekarsocieteten, Annika Lundvall, annika.lundvall@apotekarsocieteten.se

OBS! Om du av någon anledning inte haft möjlighet att utnyttja erhållet stipendium för avsett ändamål måste stipendiemedlen återbetalas. Vänligen kontakta Birgitta Karpesjö birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se  tel 08 – 723 50 42

Kontakt

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06