Frågor och svar om Apotekarsocietetens stipendier

Hur ofta utlyser Apotekarsocieteten stipendier?
Stipendier för fort- och vidareutbildning samt understöd kan sökas två gånger om året, med sista ansökningsdag 31 mars resp. 31 oktober. För våra forskarstipendier sker utlysning två gånger om året, med sista ansökningsdag 31 mars resp. 31 oktober.

Är stipendierna personliga?
Ja, de är personliga och kan inte ges till företag/ institution.

Är stipendierna skattefria?
Ja

Får man samtidigt ha en inkomst om man fått stipendium från Apotekarsocieteten?
Ja för flera av stipendierna men det gäller inte post doc stipendierna eller Apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning.

Vem kan söka?
Det varierar för olika stiftelser så man behöver se vilket ändamål de olika stiftelserna har. För fort- och vidareutbildning är chansen att få ett stipendium störst för apotekare. För forskningsstipendier behöver man vara doktorand/disputerad eller forskarstuderande. I första hand sökande knutna till svenskt universitet alternativt aktiv inom forskning tex på myndigheter eller forskningsinstitut i Sverige.

Måste man vara medlem för att få stipendier på Apotekarsocieteten?
Nej, men medlemmar har företräde vid lika meriter.

Måste man ha kommit in på/ blivit antagen till en utbildning innan man kan söka?
Nej, man kan få ett stipendium under förutsättning att man kommer in på utbildningen och pengarna betalas ut när man skickat in antagningsbevis.

Vad gäller för att få ersättning för inkomstbortfall?
För längre utbildningar finns möjlighet att få ersättning för inkomstbortfall men det är från och med 2023 maximerat till 60.000 kr/ termin för fulltidsstudier

Det kräver att man skickar in beviljat intyg för tjänstledighet från arbetsgivaren.

Kan man söka stipendium för olika saker?
Ja, men då behöver man göra en prioritering av de olika ändamålen som man söker för.

Måste man jobba på apotek för att få stipendium?
Nej inte alls, det gäller endast någon av de mindre stiftelserna.

Kan man söka för utbildningar som sträcker sig över flera år?
Ja, men man får endast beviljat stipendium för ett år i taget.

Hur ska man beräkna kostnader för resa och uppehälle?
Man får göra en uppskattning av kostnaderna och kommittén gör därefter en rimlighetsbedömning.

När får man sitt stipendium utbetalat?
När kommittén har fattat sina beslut och protokollen är påskrivna kan utbetalningarna göras och det sker 1-2 månader efter sista ansökningsdag. När de gäller forskningsstipendierna så betalas dessa ut direkt efter att kommittén har fattat sitt beslut för de aktiviteter som infaller under de närmaste sex månaderna och för de som har senare startdatum får stipendiaten återkomma när utbetalningen skall göras.

Måste man betala tillbaka pengar som blir över?
Ja, de delar av stipendiet som inte behövs, t.ex om kursen genomförs digitalt ska återbetalas. Det gäller också om man inte har möjlighet att genomföra den aktivitet man fått stipendium för.

Får man byta ändamål efter att man fått ett stipendium?
Man får höra av sig till handläggaren på Apotekarsocieteten för att höra om det går. Det gäller även om man vill skjuta upp utnyttjandet till ett senare tillfälle.

När måste återrapportering göras?
Direkt efter att den aktivitet man fått stipendium för är avslutad.

Hur ska man återrapportera?
Olika stipendier har olika krav. För stipendium inom fort- och vidareutbildning ska man till exempel skicka in personligt kursintyg eller utdrag ur utbildningsregister. För forskningsstipendier gäller andra regler.
Läs mer kraven på återrapportering HÄR.

Vad händer om man inte återrapporterar?
Då får man ett återkrav och inte möjligheten att få nya stipendier.

Kontakt

Annika Lundvall
Samordnare
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06