Sofia Kälvemark Sporrong prisades på Apoteksforum

Under Apoteksforums första dag fick Sofia Kälvemark Sporrong ta emot Apotekarsocietetens pris för att hedra Rune Lönngrens arbete inom samhällsinriktade läkemedelsfrågor. Hon tilldelades priset tidigare i år ”för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning”.

Priset delades ut av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson under det nu pågående Apoteksforum. 

Under onsdagen fortsätter Apoteksforum med bland annat en session om Apoteksforskning och kommunikation med patienter på apotek för att säkra en patientsäker läkemedelsanvändning.

På bilden från vänster: Märit Johansson, ordförande Apotekarsocieteten; Sofia Kälvemark Sporrong, Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten