Drug Safety

Drug Safety bildades våren 2003 som ett nätverk för alla som arbetar med drug safety inom industri, akademi och myndighet.

Syftet är att öka kommunikationen och kunskapen inom ämnet genom t.ex. diskussioner, temadagar och utbildningsaktiviteter.

Kontakt

Arvid Cronlund

Arvid Cronlund 
arvid.cronlund@immedica.com

Styrgrupp

Marianne Keisu,Medikeisu AB (sammankallande)
keisu.marianne@gmail.com

Sanna Laine
slpharmaconsulting@outlook.com

Hanna Eliasson, Mylan
hanna.eliasson@mylan.se