Drug Safety

Drug Safety bildades våren 2003 som ett nätverk för alla som arbetar med drug safety inom industri, akademi och myndighet.

Syftet är att öka kommunikationen och kunskapen inom ämnet genom t.ex. diskussioner, temadagar och utbildningsaktiviteter.

Kontakt

Hanna Rickberg
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08 – 723 50 53

Styrgrupp

Arvid Cronlund
arvid.cronlund@immedica.com

Marianne Keisu,Medikeisu AB (sammankallande)
keisu.marianne@gmail.com

Sanna Laine
slpharmaconsulting@outlook.com

Cornelia Lif Tiberg
cornelia.tiberg@clinicaltrialconsultants.se

Marie Lundström, Läkemedelsverket
marie.lundstrom@mpa.se