Speciella Intressegrupper

Inom Apotekarsocieteten finns tre intressegrupper, Drug Safety, Swedish Proteomics Society(SPS), Samhällsfarmaci.

Syftet med dessa grupper är att vara ett tvärvetenskapligt forum och stimulera till samverkan mellan kompetenser inom den nya läkemedelsforskningen och läkemedelsanvändningen.

Kontakt

För mer information kontakta
Birgitta Karpesjö
Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 42