Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är kunskap om och tillämpning av regelverket kring läkemedel och närstående produkter i ett nationellt och globalt perspektiv. Sektionen bildades 1992 och har ca 700 medlemmar representerande industri, apotek, myndigheter och akademin.

Sektionen arbetar med:

  1. Kompetensutveckling
    Erbjuda ett brett kursutbud av hög kvalitet, anpassat för olika nivåer. Deltagarna ges ökad kunskap om Regulatory Affairs och stärks i sin yrkesroll.
  2. Väcka intresse och sprida kunskap
    Öka intresset för Regulatory Affairs och synliggöra behovet av denna kompetens. Belysa gällande regelverk och bevaka förändringar i omvärlden.
  3. Nätverksbyggande
    Erbjuda intressanta nätverksträffar där möjlighet ges att knyta värdefulla kontakter. Ge möjlighet till utbyte med angränsande kompetensområden genom samarbete med andra sektioner.

Kontakt

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
13 nov 2018nov
13
Anmälan av vårdskador -apoteksfarmaceutens roll
Övre Norrlands krets
UmeåÖvre Norrlands krets
15 nov 2018nov
15
What to do after dissertation – Interested in a career outside the academia?
Stockholm
15 nov 2018nov
15
e-lösningar i studier – hjälper eller stjälper?
Kliniska studier
LundKliniska studier

Se fler →