Sektionen för öppenvårdsfarmaci

Medlemsenkät 2018

Styrelsen i Sektionen för öppenvårdsfarmaci tackar medlemmarna för synpunkter och förslag. Aktiviteter om antibiotikaresistens, digitalisering och ”fake news” planeras nu i Sektionen för öppenvårdsfarmaci. Flera av aktiviteterna kommer att vara tillgängliga via webben. Detta har medlemmarna önskat genom att svara på en enkätundersökning.

Styrelsen för sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde en medlemsundersökning under 2018. Resultatet visar bland annat att medlemmarna:
• har störst intresse för aktiviteter som handlar om ökad digitalisering inom läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, EES (elektroniskt expertstöd) för apotekspersonal och ”fake news” om läkemedel,
• valt att tillhöra sektionen för öppenvårdsfarmaci främst för möjligheten till att bygga nätverk och delta i utbildningsaktiviteter, och
• önskar att delta i aktiviteter via webben, eftersom det kan vara svårt att delta fysiskt.

Många medlemmar tog också chansen att bidra med konstruktiva förslag till sektionens verksamhet.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack alla som svarade på enkäten! Det gav värdefull vägledning till det fortsatta arbetet. En fullständig resultatredovisning finns i rapporten Medlemsenkät Sektionen för öppenvårdsfarmaci – resultat
Finns det fler idéer eller synpunkter till styrelsen? Skicka gärna ett mejl till ordförande Anna Montgomery (anna.montgomery@apotekarsocieteten.se).

Kontakt

Anna Montgomery, ordförande
anna.montgomery@apotekarsocieteten.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
18 nov
2019
nov
18
Virusabort – Häst
Läkemedel för djur
StockholmLäkemedel för djur
20 nov
2019
nov
20
Årsmöte för Västra kretsen med tillhörande seminarium om Service- och signalhundar
Västra kretsen
GöteborgVästra kretsen
20 nov
2019
nov
20
INSTÄLLD! Digitala specialistkliniker – vad är det?
Läkemedelsinformation
StockholmLäkemedelsinformation