Pris för bästa kundinsats på apotek

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

Kontakt

Ordförande: Paulo Mukooza

paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se

Louise Skalin, Sekreterare
louise.skalin@apoteket.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter