Sektionen för öppenvårdsfarmaci

Medlemsenkät 2018

Styrelsen i Sektionen för öppenvårdsfarmaci tackar medlemmarna för synpunkter och förslag. Aktiviteter om antibiotikaresistens, digitalisering och ”fake news” planeras nu i Sektionen för öppenvårdsfarmaci. Flera av aktiviteterna kommer att vara tillgängliga via webben. Detta har medlemmarna önskat genom att svara på en enkätundersökning.

Styrelsen för sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde en medlemsundersökning under 2018. Resultatet visar bland annat att medlemmarna:
• har störst intresse för aktiviteter som handlar om ökad digitalisering inom läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, EES (elektroniskt expertstöd) för apotekspersonal och ”fake news” om läkemedel,
• valt att tillhöra sektionen för öppenvårdsfarmaci främst för möjligheten till att bygga nätverk och delta i utbildningsaktiviteter, och
• önskar att delta i aktiviteter via webben, eftersom det kan vara svårt att delta fysiskt.

Många medlemmar tog också chansen att bidra med konstruktiva förslag till sektionens verksamhet.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack alla som svarade på enkäten! Det gav värdefull vägledning till det fortsatta arbetet. En fullständig resultatredovisning finns i rapporten Medlemsenkät Sektionen för öppenvårdsfarmaci – resultat
Finns det fler idéer eller synpunkter till styrelsen? Skicka gärna ett mejl till ordförande Anna Montgomery (anna.montgomery@apotekarsocieteten.se).

Kontakt

Ordförande: Paulo Mukooza

paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
30 mar
2020
mar
30
Nakna jungfrur och konungars sjukdom
Övre Norrlands krets
OnlineÖvre Norrlands krets
30 mar
2020
mar
30
Nakna jungfrur och konungars sjukdom – ÖREBRO
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
2 apr
2020
apr
02
INSTÄLLD! Digital eller fysisk kontakt, blir det skillnad i behandling och compliance?
Läkemedelsinformation
INSTÄLLDLäkemedelsinformation