Läkemedelskemi

Sektionen vänder sig till alla intresserade av frågor kring design, syntes och framtagande av nya läkemedelssubstanser.

Priser
Vartannat år delar sektionen ut ”Läkemedelskemiska priset”, en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi. Priset utdelas under Läkemedelskongressen.

Sektionen bildades 1972 och har ca 250 medlemmar.

Aktiviteter
I september 2019 arrangerar sektionen det andra läkemedelskemiska symposiet. Läs mer genom att klicka på bilden.

Kontakt

Anders Karlén, Ordförande
anders.karlen@orgfarm.uu.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
13 nov 2018nov
13
Anmälan av vårdskador -apoteksfarmaceutens roll
Övre Norrlands krets
UmeåÖvre Norrlands krets
15 nov 2018nov
15
What to do after dissertation – Interested in a career outside the academia?
Stockholm
15 nov 2018nov
15
e-lösningar i studier – hjälper eller stjälper?
Kliniska studier
LundKliniska studier

Se fler →