Läkemedelsinformation

Sektionen för läkemedelsinformation är till för dig som är intresserad av läkemedelsinformation eller arbetar inom läkemedelsinformation på ett eller annat sätt. Vi har idag ca 400 medlemmar i hela landet verksamma inom apotek, industri, myndigheter, media och sjukvård.

Vi arbetar för att främja samverkan mellan olika kompetenser genom att sprida kunskap och stimulera till diskussion om läkemedelsinformation. Att skapa ett nätverk och en plats för dialog och erfarenhetsutbyte är viktiga delar i vår verksamhet. Är du intresserad av kommunikation och information är detta rätt sektion för dig.

  • Inom sektionen vill vi bevaka aktuella frågor och belysa från olika perspektiv vad som händer inom området läkemedelsinformation
  • Väcka frågor och skapa en debatt i frågor som rör läkemedelsinformation.
  • Skapa förutsättningar för dialog och utbyte av erfarenheter avseende information om läkemedel
  • Driva frågor och verka för att förbättra läkemedelsinformationen som i slutändan gagnar patienten.

Vi genomför flera aktiviteter varje år, främst i Stockholm. Tillsammans med kretsarna försöker vi även arrangera aktiviteter på andra orter. Det kan vara till exempel kurser, workshops, temadagar eller kvällsmöten. Här några exempel på genomförda aktiviteter under året som gick:

  • När kommer de gröna läkemedlen? Varför dröjer det?
  • Centrum för Bättre Läkemedelsanvändning – En nationell samordning
  • Läkemedel och sociala medier
  • Samarrangemang med Läkemedelsakademin: Receptfritt – vad händer utanför apoteksloggan?

Kontakt

Lars Dagerholt, Ordförande
lars@work.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
12 dec 2017dec
12
Dialysens barndom – ett äventyr för sjukhusapoteket
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
17 dec 2017dec
17
Adventsfika i Örebro
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
30 jan 2018jan
30
Paracetamol – rekommenderat, säkert men livsfarligt
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen

Se fler →