GaBi-priset

GaBi-priset 2020

Ansök senast 1 september 2020

Årets bästa doktorsavhandling

För att stimulera forskning kopplat till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci har Sektionen för läkemedelsformulering inom Apotekarsocieteten instiftat ett pris till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Prissumman är på 15 000 kr.

Alla som lagt fram avhandlingar relaterade till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci alternativt som avhandlar principer/metoder med applikation inom områdena under perioden 1 juli 2018 och 30 juni 2020 vid ett svenskt universitet samt är medlemmar i Sektionen för läkemedelsformulering* är kvalificerade att ansöka om priset.

Ansökan ska innehålla en motivering från den sökande till varför avhandlingen skall tilldelas priset (max 1 A4). Motiveringen ska även innehålla en underskrift från handledaren. Motiveringen ska beskriva avhandlingen med avseende på nytänkande, självständighet, samarbete med andra forskargrupper och avhandlingens applicerbarhet och vetenskapliga betydelse. Motiveringen och den kompletta avhandlingen i digital form och skickas till Annika Lundvall (annika.lundvall@apotekarsocieteten.se) senast den 1 september 2020.

För ytterligare information kontakta sektionens ordförande Sofia Mattsson (sofia.mattsson@umu.se).

Avhandlingarna bedöms av styrelsen för Sektionen för läkemedelsformulering inom Apotekarsocieteten. Vid bedömningen avhandlingarna beaktas särskilt följande punkter: projektidé, självständighet, nytänkande, vetenskaplig kvalitet, avhandlingens applicerbarhet och vetenskapliga betydelse, samarbete med andra forskargrupper och förmågan att förmedla vetenskap och resultat i sammanfattningen (”kappan”).

*Bli medlem i Sektionen för läkemedelsformulering och Apotekarsocieteten på̊ www.apotekarsocieteten.se. Apotekarsocieteten är en mötesplats för dig som arbetar inom läkemedels- och medicinteknikområdet, från tidig utveckling till användning och erbjuder ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

GaBI = Galenisk farmaci och Biofarmaci

In english GaBi-priset

Läs mer om priset här.

Kontakt

Sofia Mattsson, ordförande sofia.mattsson@umu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
4 nov
2020
nov
04
The 4th Annual Nordic precision medicine forum co-located with Nordic AI in medicine and healthcare forum
2Stockholm
7 dec
2020
dec
07
IF:s stiftelses 50-årsjubileum
Stockholm
24 okt
2021
okt
24
HUPO World Congress 2021 Stockholm
5Stockholm