Läkemedelsformulering

Sektionen för läkemedelsformulering vill öka kunskapen om läkemedelsformulering: utveckling av beredningsformer; vilka komponenter som ska ingå och hur läkemedlet ska tillföras till kroppen.

I sektionens intressesfär ingår även processutveckling och läkemedelstillverkning.

Vi arrangerar bland annat temadagar och sektionskvällar tillsammans med Läkemedelsakademin, och vi välkomnar nya, såväl som gamla, medlemmar till våra aktiviteter.
Sektionen bildades 1975 och har ca 300 medlemmar.

Vartannat år delar vi ut ett pris till bästa svenska doktorsavhandling inom området, GaBi-priset.

Kontakt

Brita Rippner Blomqvist, Ordf.
bbl@zymenex.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
22 maj 2018maj
22
Nya läkemedel för behandling av diabetes
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
23 maj 2018maj
23
Kvalitetsregister för forskning
1Stockholm
23 maj 2018maj
23
Fler patientstödprogram ökar följsamheten – så bör vi göra i framtiden
Läkemedelsinformation
StockholmLäkemedelsinformation

Se fler →