Kliniska studier

Stipendier från Sektionen för kliniska studier

Sektionen delar årligen ut två olika stipendier ett på våren och ett på hösten.

Bert Erstrands stipendium

Stipendiet, som instiftades 1992 kan delas ut till ”…sjuksköterska eller motsvarande som förtjänstfullt arbetat med klinisk läkemedelsprövning”.
För närvarande har stipendiet ett värde av upp till 5 000 SEK och kan användas till någon kurs/temadag anordnad av Läkemedelsakademin eller Apotekarsocietetens sektion för Kliniska Studier, under innevarande eller nästkommande år.

Hur söker jag?

• I ansökan för detta stipendium ska sökanden ange:
― namn, arbetsplats, arbetsuppgifter
― kontaktuppgifter
― kostnad och avsedd användning
― motivering varför sökanden vill komma i fråga för stipendiet
• Ansökan skickas till Apotekarsocietetens sekretariat, info@apotekarsocieteten.se senast den 31 mars
• Stipendiaten utses av sektionsstyrelsen och meddelas efter första ordinarie styrelsemöte efter ansökningstidens utgång

Hedersstipendium

I samband med att Sektionen för kliniska studier inträdde i Apotekarsocieteten instiftades en fond, Föreningen för klinisk läkemedelsprövnings fond.
Avkastning ur denna fond delas en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.

Hur nominerar jag?

• Förslag till mottagare av stipendiet kan väckas av medlem i sektionen
• Nomineringar ska innehålla namn, kontaktuppgifter (den som nominerar och den som nominerats) och en så detaljerad motivering som möjligt, till varför styrelsen ska välja den nominerade.
• Förslag skickas till Apotekarsocietetens sekretariat, info@apotekarsocieteten.se senast den 15 oktober.
• Stipendiat utses av sektionsstyrelsen och utdelas vid lämpligt tillfälle före årsskiftet.

2019 års hedersstipendium tilldelades Cecilia Roos med följande motivering:

Cecilia Roos engagemang och brinnande intresse för kliniska prövningar har visat sig på många sätt.

I flera år drivande för att Sverige ska få ett s.k. Transcelerate country network. I år lyckades hon och blev country Lead för Sverige. Inom Transcelerate samarbetar läkemedelsföretag i att skapa gemensamma lösningar för att avlasta patient och klinik och därigenom underlätta den kliniska forskningen. I maj 2018 höll Cecilia ett informationsmöte om lösningar inom Transcelerate som redan fanns framtagna och tillgängliga för alla att använda. Transcelerates sätt att arbeta karakteriserar Cecilias sätt att arbeta; att engagera andra, att dela med sig och i olika nätverk samarbeta, med en stark drivkraft för att svenska patienter fortsatt ska erbjudas att delta i klinisk utveckling och klinikerna få ökad kunskap och erfarenhet av klinisk forskning.

Cecilia var medlem i Expertnätverket för Kliniska prövningar på LIF; delade med sig av sin kunskap och vågade ställa utmanande frågor för att få igång diskussion som kan leda till en lösning. En viktig röst i samtalen med myndigheterna genom att dela med sig av viktig internationell kunskap hur man löst motsvarande problem i andra länder.

Cecilia var aktiv i kliniska studiers sektionsstyrelse på Apotekarsocieteten där hon under året varit drivande i att aktiviteter kunnat genomföras även via web, så att fler haft möjlighet att delta.

Cecilia avled 30 september 2019 efter en tids sjukdom och hon lämnar stor sorg och saknad efter sig.

 

2018 års hedersstipendium delades inte ut. Detta beslut togs efter att styrelsen inte erhållit några nomineringar från sektionens medlemmar.

2017 års hedersstipendium tilldelades GCP-inspektören Helena Lindberg med följande motivering:

”Helenas pedagogiska sätt att utföra inspektioner samt hennes engagemang som föreläsare leder till ökad kunskap och förståelse för kliniska studier.
Det upplevs betryggande att ha med Helena som svensk GCP-inspektör vid utländska inspektioner i Sverige då hon är en mycket hjälpande länk mellan den gästande myndighetsrepresentanten och företaget.
Helena har varit aktiv under flera år inom kliniska studiers sektionsstyrelse. Hon bistår oss fortsatt som mottagande part för våra frågor och svar i tidningen Prövningen.
Vi uppskattar Helenas tillgänglighet för våra medlemmar då hon ger raka och tydliga svar på frågor rörande kliniska studier.”

Kontakt

Karin Leire
karin@leire.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
28 sep
2020
sep
28
Riskhantering för medicintekniska produkter – uppdaterad standard ONLINE
Medicinteknik
OnlineMedicinteknik
6 okt
2020
okt
06
Molnbaserade lösningar & AI inom Life Science; hur vänder vi risker till möjligheter?
Tillverkning och kvalitetssäkring
OnlineTillverkning och kvalitetssäkring
14 okt
2020
okt
14
”Framtidens läkemedel” analyser av antikroppsbaserade läkemedel och diagnostiska problem med anti-antikroppar
Läkemedelsanalys
Online + fysisktLäkemedelsanalys