Kliniska studier

Stipendium – kliniska studier

Sektionen delar en gång per år ut två olika stipendier.

Årligt stipendium till person som genom sina insatser aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning:
I samband med att Sektionen för kliniska studier inträdde i Apotekarsocieteten instiftades en fond. Ur denna utdelas en gång per år ett stipendium till person som på olika sätt främjat utvecklingen inom klinisk prövning.
Stipendiat utses av styrelsen för Sektionen för kliniska studier och stipendiet utdelas i samband med sektionens årsmöte.

Förslag till mottagare av stipendiet kan väckas av medlem i sektionen. Förslaget med motivering skickas till frida.wallentin@apotekarsocieteten.se senast den 30 september

2016 års stipendium tilldelas: Sonja Eaker Fält
”Sonja har under många år och med stort engagemang arbetat för att förenkla biobank ansökanprocessen för kliniska prövningar och genomför utbildningar för alla parter inom området.

Sonja arbetar aktivt via utbildningar och artiklar med att sprida möjligheterna med att bedriva forskning på de rutinprover som tas inom Hälso-och sjukvården idag och belyser de utmaningar som finns med dagens biobankssystem och gällande lagar.

Sonja agerar sekreterare i socialdepartementets utredning gällande en ändamålsenlig reglering för biobanker som skall vara klar till årsskiftet 2017/2018.

Sektionen inom kliniska prövningar på apotekarsocieteten uppskattar att det under Sonjas ledning framtagits centralt biobanksavtal för kliniska läkemedelsstudier och att e-utbildning för kliniska prövningar tagits fram. Sonja har förmågan att tillvarata och förstå alla parters behov, vård akademi och näringsliv.”

Bert Erstrand stipendium:
Stipendiet delas ut till ”…sjuksköterska eller motsvarande som förtjänstfullt arbetat med klinisk läkemedelsprövning”. Mottagare av stipendiet får anmälningsavgiften till av sektionen anordnad temadag samt resa betald. Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i sektionen. Detta uppgår till max 5 000 kronor och delas ut varje år.

I ansökan för detta stipendium ska anges namn, arbetsplats, arbetsuppgifter samt en motivering varför sökande vill delta på temadagen.

Kontakt

Karin Leire
karin[at]leire.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
18 dec 2018dec
18
GDPR – Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten?
Kliniska studier
StockholmKliniska studier
18 dec 2018dec
18
GDPR-Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten? Göteborg
Kliniska studier
GöteborgKliniska studier
18 dec 2018dec
18
GDPR-Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten? LUND
Kliniska studier
LundKliniska studier

Se fler →