Kliniska studier

Stipendier från Sektionen för kliniska studier

Sektionen delar årligen ut två olika stipendier ett på våren och ett på hösten.

Bert Erstrands stipendium

Stipendiet, som instiftades 1992 kan delas ut till ”…sjuksköterska eller motsvarande som förtjänstfullt arbetat med klinisk läkemedelsprövning”.
För närvarande har stipendiet ett värde av upp till 5 000 SEK och kan användas till någon kurs/temadag anordnad av Läkemedelsakademin eller Apotekarsocietetens sektion för Kliniska Studier, under innevarande eller nästkommande år.

Hur söker jag?

• I ansökan för detta stipendium ska sökanden ange:
― namn, arbetsplats, arbetsuppgifter
― kontaktuppgifter
― kostnad och avsedd användning
― motivering varför sökanden vill komma i fråga för stipendiet
• Ansökan skickas till Apotekarsocietetens sekretariat, info@apotekarsocieteten.se senast den 31 mars
• Stipendiaten utses av sektionsstyrelsen och meddelas efter första ordinarie styrelsemöte efter ansökningstidens utgång

Hedersstipendium

I samband med att Sektionen för kliniska studier inträdde i Apotekarsocieteten instiftades en fond, Föreningen för klinisk läkemedelsprövnings fond.
Avkastning ur denna fond delas en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.

Hur nominerar jag?

• Förslag till mottagare av stipendiet kan väckas av medlem i sektionen
• Nomineringar ska innehålla namn, kontaktuppgifter (den som nominerar och den som nominerats) och en så detaljerad motivering som möjligt, till varför styrelsen ska välja den nominerade.
• Förslag skickas till Apotekarsocietetens sekretariat, info@apotekarsocieteten.se senast den 15 oktober.
• Stipendiat utses av sektionsstyrelsen och utdelas vid lämpligt tillfälle före årsskiftet.

2018 års hedersstipendium delades inte ut. Detta beslut togs efter att styrelsen inte erhållit några nomineringar från sektionens medlemmar.

2017 års hedersstipendium tilldelades GCP-inspektören Helena Lindberg med följande motivering:

”Helenas pedagogiska sätt att utföra inspektioner samt hennes engagemang som föreläsare leder till ökad kunskap och förståelse för kliniska studier.
Det upplevs betryggande att ha med Helena som svensk GCP-inspektör vid utländska inspektioner i Sverige då hon är en mycket hjälpande länk mellan den gästande myndighetsrepresentanten och företaget.
Helena har varit aktiv under flera år inom kliniska studiers sektionsstyrelse. Hon bistår oss fortsatt som mottagande part för våra frågor och svar i tidningen Prövningen.
Vi uppskattar Helenas tillgänglighet för våra medlemmar då hon ger raka och tydliga svar på frågor rörande kliniska studier.”

Kontakt

Karin Leire
karin@leire.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen?
Stockholm
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen? (ONLINE)
ONLINE
22 okt
2019
okt
22
Om ögon och läkemedel
Västra kretsen
GöteborgVästra kretsen