Apoteket Ugglan i Stockholm

Apoteket Ugglan är ett av Stockholms äldsta apotek, men inte det allra äldsta. I ett avseende är emellertid apoteket unikt, inte bara i Stockholm, utan i hela landet: det har legat på samma adress och i samma fastighet sedan 1798, d.v.s. i mer än 200 år.

Apotekets historia började dock redan 1760. Då utfärdade kung Adolf Fredrik privilegium till apotekare Lars Sandberg för ett apotek, som under namnet Elgen skulle etableras vid Hötorget nr 1. Innan Sandberg hunnit få apoteket färdigställt tvingades han på grund av sjukdom att sälja sitt privilegium till Pehr Cristopher Schulzen. Denne färdigställde apoteket och öppnade det för allmänheten den 4 juni 1761. Men det var svårt att sätta upp en stor älg som apoteksskylt, vilket föranledde apotekare Schulzen att hemställa hos Collegium medicum om tillåtelse att ändra apotekets namn.

Apoteket Ugglan

Apoteket Ugglan

Hemställan bifölls och apotekets namn ändrades till Armerade Ugglan (armerad = beväpnad). Under årtiondenas lopp har namnet sedan förkortats och är nu enbart Ugglan. Hösten 1798 flyttade den dåvarande innehavaren, apotekare Olof Johan Cöster, apoteket till Drottninggatan 59, och den adressen har apoteket alltså haft i mer än två sekel.

Fastigheten på Drottninggatan kom 1880 att tillhöra Nationalmuseum genom en donation av Julia Sophia Giesecke. Genom åren har inkomsterna från fastigheten bidragit till inköp av många svenska och utländska konstnärers verk. Man kan nog med fog hävda att apoteket Ugglan som en trogen hyresgäst har bidragit till uppbyggandet av Nationalmusei samlingar.

Under åren lopp har apoteket byggts om flera gånger, men alltid med varsam hand och med beaktande av de kulturhistoriska värden som finns i apoteket. Den senaste större ombyggnaden ägde rum 1993, då apoteket väsentligen fick sitt nuvarande utseende.

 En udda episod i apotekets historia inträffade dagen för invigningen av Molins staty av Karl XII i Kungsträdgården 1868: den kände författaren August Blanche drabbades av opasslighet på väg till invigningen, gick in på apoteket Ugglan för att söka hjälp – och dog där.

Innehavare fram till bildandet av Apoteksbolaget 1971

Tabellen är hämtad ur ”Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid”, bd VII, sid.137 (utg. av Lars Lundquist, Apotekarsocieteten, Stockholm, 1971).

Innehavare

Tid

Lars Sandberg

1760 – 1761

Pehr Cristopher Schulzen

1761 – 1786

Emanuel Leander

1786 – 1797

Olof Johan Cöster

1798 – 1837

Fredrik Theodor Martelleur

1837 – 1841

Fredrik Mauritz Ekdahl

1842 – 1855

Carl Wilhelm Anderberg

1855 – 1866

Gustaf Wilhelm Tisell

1867 – 1879

Alfred Theodor Waernbaum

1874 – 1894

Richard Reinhold August Lehman

1894 – 1922

Stellan Julius Gullström

1923 – 1930

Martin Gerner

1930 – 1940

Arvid Welander

1940 – 1955

Teodor Canbäck

1955 – 1970

Källor

Källor:

Hedman, A.J.: Apoteket Ugglan i Stockholm, Stockholm, 1894.

Levertin, A. &al.: Sveriges Apotekarhistoria, sid. I:161 ff., Stockholm, 1910.

Djerf, Olle: Renoverade Ugglan behåller sin karaktär. Apostrofen, vol. 8, nr 1, sid. 6, Stockholm, 1978.

N.N.: Apotek i Sverige: en kulturhistorisk inventering. Rapport 1980:1, sid. 58 – 59. Riksantikvarieämbetet, Informationssektionen, Stockholm, 1980.

Fryklöf, Lars-Einar: ACO och distriktslaboratorierna, i: Lönngren, Rune & al.: Svensk farmaci under 1900-talet, II:169, Stockholm, 1999.

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
11 okt
2023
okt
11
CAR-T behandling av cancerpatienter- hur fungerar testning, biobanking och behandling i praktiken?
Digitalt
16 okt
2023
okt
16
OBS! Via zoom TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Digital 13.00-18.30Kliniska studier
16 okt
2023
okt
16
TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Stockholm 13.00-18.30Kliniska studier