Apoteket Lejonet i Malmö

Apoteket Lejonet i Malmö år det apoteket i dagens Sverige som kan ståta med det tidigaste grundningsåret, 1571. Det är dessutom det apotek som har den mest magnifika officinen (kundutrymmet) av alla, inrättad strax före förra sekelskiftet och präglat av den dåvarande ägaren, John Teschs, smak.

Tidens förändrade krav på rationalitet, arbetsmiljö etc. har naturligtvis lett till förändringar och ombyggnader, men hittills har mycket av den ursprungliga atmosfären kunnat bevaras i denna klenod.

Innehavare

 Nedanstående lista bygger på uppgifter ur ”Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid”, bd II, sid. 877ff (utg. av A. Levertin, C.F.V. Schimmelpfennig och K.A. Ahlberg på uppdrag av Apotekarsocieteten, Stockholm, 1918 – 1923), samt d:o, bd VII, sid. 87 (utg. av Lars Lundquist, Apotekarsocieteten, Stockholm, 1971). 1971 övertogs apoteket av det nybildade Apoteksbolaget AB.

(Erasmus van dem Brucke) (1571 – 1577?)
(”Mäster Antonius”) (omkr. 1585? – 1603)
(Gregers) (1608)
(Baltzar Stobaeus) (1644 – 1645)
(Valentin Zimmermann) (1659 -1662?)
Provinsialapoteket:
Jacob Bützow 1662 – 1667
(sterbhuset) 1667 – 1670
Christopher Dietrich (I) 1670 – 1698
Christopher Dietrich (II) 1698 – 1726
Christopher Dietrich (III) 1727 – 1752
Carl Hellstedt 1752 – 1753
(sterbhuset) 1753 – 1754
Andreas Schwartz 1754 – 1758
Gustaf Lindbom 1758 – 1773 (konkurs 1767)
stängt; från omkr. 1773 drivet av apoteket Fläkta Örn 1767 – 1821
Apoteket Lejonet
Johan Fredrik Barkman 1821 – 1863
Carl Gustaf Ulrik Barkman 1863 – 1873
Ingemar Kerfstedt 1873 – 1878
Johan Gustaf Cavalli 1878 – 1881
Johan (John) Martin Tesch 1881 – 1898
Vitus Andersson tills. m. Hjalmar Gustaf Andersson-Tesch 1898 – 1907
Vitus Andersson 1907 – 1908
(sterbhuset) 1908 – 1920
John Fredrik Carl Liljedahl 1920 – 1936
Henning Haine 1936 – 1947
Sven Söderlundh 1947 – 1954
Gunnar Åberg 1954 – 1970

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
3 feb
2023
feb
03
Ordförandekonferens 2023
2Stockholm
8 feb
2023
feb
08
Varför använder patienter inte mediciner som ordinerats?
Stockholmskretsen
Digitalt via zoom kl. 19-20Stockholmskretsen
14 feb
2023
feb
14
OBS via Zoom! Vår största medicinska konflikt genom tiderna: Lex THX
Farmaci- och läkemedelshistoria
Digitalt kl.18.00Farmaci- och läkemedelshistoria