Apoteket Korpen i Stockholm

Numera är Korpen det enda apoteket i Stockholms medeltida stadskärna, ”Gamla stan”, – det har funnits fem, som alla hade grundats före 1600-talets slut.

Bakgrundshistoria

HPIM0744.JPGDet uppges att apotekaren Georg Brandt den 15 december 1674 fick Karl XI:s privilegium att öppna ett apotek Örnen på Södermalm i Stockholm. Förmodligen blev det också så, men affärerna gick så dåligt att Brandt redan 1677 ansökte hos änkedrottning Hedvig Eleonora om att få flytta apoteket till Stockholms centrum, alltså det vi idag kallar Gamla stan. Där fanns redan fyra apotek, men ett av dessa höll just på att omlokaliseras till nybyggda lokaler på Norrmalm, och Brandt kunde därför genomföra sin flytt till Stortorget, troligen under 1678. Det är inte helt klarlagt till vilket hus han kom; det kan ha varit huset till höger om mannen på bilden till vänster (nuv. Stortorget 14)
Kulturapotek2_h2
Senast 1725 hade apoteket fått byta namn till Förgyllta Korpen, snart bara Korpen, och hade flyttats en gång till, nämligen till grannhuset till vänster på bilden (nuv. Stortorget 16). Här kom det att ligga kvar i cirka 200 år. Att det var väl etablerat kan synas framgå av att A.R. Lundgren i sin Stockholmskarta 1885 markerar huset längs Solgränd som ”Apotek”:

Ett par bilder från 1893 fångar stämningen på det då ännu helt mansdominerade apoteket (just detta år påbörjade Sveriges första kvinnliga apotekare sina studier):

Kulturapotek2_h3 Kulturapotek2_h4

Apoteket Korpen kom att ligga kvar i huset Stortorget 16 i ungefär 200 år. Att ingen kunde sväva i okunnighet om läget framgår av detta vykort från 1900-talets början (ur apotekare Per Boströms samling):

Kulturapotek2_h5 Kulturapotek2_h6

Kulturapotek2_h7Det hus i kvarteret Mercurius, som inrymmer apoteket Korpen idag uppfördes förmodligen omkring 1640 av en Hans Bartels, men har senare byggts om. Även apotekets 1900-talsinredning har modifierats flera gånger, fast grundelementen behållits; en arkitektskiss av Anders Eklund från 1978 visar ungefär dagens utformning

Apotekets innehavare före 1971

Innehavare

Tavlan över apotekets innehavare före Apoteksbolagstiden.

Nedanstående lista visar apoteket Korpens i Stockholm innehavare, från apotekets grundande 1674 fram till bildandet av Apoteksbolaget AB 1971. Tabellen är hämtad ur ”Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid”, bd VII, sid.127 (utg. av Lars Lundquist, Apotekarsocieteten, Stockholm, 1971).

Som ett kuriosum kan nämnas, att den unge Carl Wilhelm Scheele tjänstgjorde en tid på apoteket under apotekare Scharenberg.

Innehavare Tid
Georg (Jurgen) Brandt 1674 – 1692
Gottlieb Fichtelius 1692 – 1721
Hindrich Ludvig Dowe 1721 – 1754
Johan Scharenberg 1754 – 1778
(Scharenbergs sterbhus) 1778 – 1782
Pehr Gillberg 1782 – 1825
Per Adolf Gillberg 1825 – 1843
Knut Fredrik Thedenius tills. m. E. L. Garberg 1843 – 1845
Knut Fredrik Thedenius 1845 – 1858
John August Ahlström 1858 – 1871
Thure Leonard Ekengren 1871 – 1874
John Reinhold Wimermark 1874 – 1887
Carl Gustaf Hugo Thedenius 1887 – 1891
Johan August Hafström 1891 – 1913
Erik Gustaf Lindström 1913 – 1922
Axel Gezelius 1922 – 1937
Niklas Sandström 1937 – 1943
Birger Andersson 1943 – 1950
(vakant) 1950 – 1951
Kurt Johnels 1952 – 1959
Nils Sundh 1959 – 1966
(vakant) 1966 – 1968
(filial under apoteket C.W. Scheele) 1969 – 1970

Källor

Hellström, G: Gamla hus och gamla släkter. Från vasatidens och Stormaktstidens Stockholm, sid. 76 – 86. Stockholm, 1951.

Lundgren, A.R.: Karta öfver Stockholm År 1885 (www.stockholmskallan.se/php/fupload/SSA/PDF/Stockholm_1885_v2.pdf)

Nordholm, Uno; Härdelius, Margareta: Apoteket Korpen Gamla stan 300 år. Stockholm, 1974.

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
11 okt
2023
okt
11
CAR-T behandling av cancerpatienter- hur fungerar testning, biobanking och behandling i praktiken?
Digitalt
16 okt
2023
okt
16
OBS! Via zoom TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Digital 13.00-18.30Kliniska studier
16 okt
2023
okt
16
TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Stockholm 13.00-18.30Kliniska studier