Skånska kretsen

Styrelse

Ordförande – Vakant
Ledamot – Andrea Lugo
Ledamot – Ellen Persson, Helsingborg, ellen.persson89@gmail.com
Ledamot – Rasha Fakhouri, Landskrona, rasha@fakhouri.eu

Valberedning

Sammankallande – Linnea Olofsson, annalinnea_1993@hotmail.com
Ledamot – Vakant
Ledamot – Vakant

Kontakt

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 jan
2022
jan
21
Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning.
Online
31 jan
2022
jan
31
Farmakologiska behandlingsmöjligheter vid benigna urologiska sjukdomstillstånd
Västra kretsen
OnlineVästra kretsen
1 feb
2022
feb
01
Nukleotidläkemedel – och fokus på de regulatoriska aspekterna
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering