Se generisk förskrivning ur patientperspektivet och den bör omfatta både sluten och öppen vård

Det anser Apotekarsocieteten i sitt remissvar till  ”Utredning kring möjliggörande av generisk förskrivning”.

Läs hela remissvaret