Ta del av Apotekarsocietetens seminarium om kompetensutveckling

I samarbete med Uppsala universitet och LIF genomförde Apotekarsocieteten ett seminarium i Almedalen den 3 juli med titeln ”Långsiktigt hållbar läkemedelsutveckling i Sverige – hur säkrar vi kompetensen?”. Du som inte var där kan ta del av seminariet här

I panelen deltog från vänster: Helene Hellmar Knutsson, Margareta Hammarlund-Udenaes, Fredrik Christensson, Karin Eriksson, Birgitta Karpesjö, Dag Larsson. Modererade gjorde Nedjma Chaouche.

Panelen representerade följande organisationer:

  • Fredrik Christensson, Riksdagens socialutskott (C)
  • Karin Eriksson, VINNOVA, Område hälsa
  • Margareta Hammarlund-Udenaes, Dekan, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Helene Hellmark Knutsson, Riksdagens näringsutskott (S)
  • Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten
  • Dag Larsson, LIF