Dags för Scheelesymposiet och Young Scientist Day

Den 15-16 november är det dags för Scheelehögtiderna 2017. Den 15 november med Young Scientist Day, ett seminarium där 18 doktorander valts ut och får presentera sin forskning för professor Charles L. Sawyers, mottagare av Apotekarsocietetens Scheele-pris 2017. Dagen efter den 16 november anordnas Scheelesymposiet vid vilket professor Sawyers mottar priset. På Scheelesymposiet som har temat Targeted Cancer Treatment medverkar ett flertal världsnamn.

Läs mer om Scheelesymposiet

Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Hans avgörande insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken. Världsledande föreläsare specialiserade på dessa cancerformer, resistensproblematik och målstyrd behandling medverkar på Scheelesymposiet.