Satsning på stöd till klinisk forskning genom forskningssjuksköterskor

Stiftelsen för Pharmaceutical medicine har beslutat att under 2022 ge anslag för över 100 000 kr för att stärka kompetensutveckling av forskningssjuksköterskor. Apotekarsocieteten har fått förtroendet att förmedla stödet då forskningssjuksköterskornas nationella nätverk ingår i föreningen.