Samverkan om antibiotika får Vinnovastöd

Apotekarsocieteten är en av 15 aktörer inom samverkansplattformen Platinea (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) som nu fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Det gemensamma projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs. Från Apotekarsocietetens sida kommer arbetet att fokuseras på den arbetsgrupp som handlar om kartläggning av leveranskedjor och utveckling av åtgärder för att minimera risken att antibiotika inte ska finnas tillgängliga i Sverige. I denna kommer medlemmar från Sektionen för sjukvårdsfarmaci att delta som experter.

– Det unika med Platinea är att vi är en samverkan mellan aktörer från olika delar i kedjan vård, akademi, företag och intresseorganisation som Apotekarsocieteten, säger Lisa Bandholtz vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.

Den 18 december hålls kick-off för projektet hos Apotekarsocieteten som även kommer att vara mötesplats för fler möten inom ramen för plattformen

Pressrelease Uppsala universitet

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se