Rundabordssamtal med life science-samordnaren Jenni Nordborg

Givande samtal kring kompetensfrågor i läkemedelsutveckling tillsammans med regeringens life-science samordnare Jenni Nordborg och Anna Ax från life sciencekontoret. I samtalet deltog representanter från Uppsala universitet, SciLifeLab och LIF.