Riksdagen sa ja till avskaffande av antroposofundantag

Efter många remissrundor röstade igår riksdagen med acklamation igenom att avskaffa särlösningen för antroposofiska produkter. Läs mer i Läkemedelsvärlden.se

Apotekarsocieteten har varit en av de organisationer som varit med i arbetet som lett fram till detta beslut.  Läs mer om vad vi gjort här